Croatia zdravstveno osiguranje
 

CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.,
Miramarska 22,
10 000 Zagreb,
OIB: 45302812775
 

CROATIA zdravstveno osiguranje steklo je certifikat "Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO normi 9001:2008"Cijenjeni korisnici

Nadamo se da ćete korištenjem Internet stranica CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d. steći uvid u cjelovitost i kvalitetu naše osigurateljne ponude. Upoznajte široku paletu programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, prepoznajte uvjete i sadržaje koji na najbolji način odgovaraju zaštiti Vaših interesa te koristite jednostavne sustave izračuna premija prilikom odabira pojedinih proizvoda. Vaše zadovoljstvo našim uslugama mjerit će se Vašim sugestijama, pohvalama i primjedbama, koje ćemo promptno razmotriti.

 

Za još detaljnije informacije i ugovaranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja slobodno nazovite i naš besplatni telefon 0800 55 10.

 

 

Aktualno

 

 
CROATIA zdravstveno osiguranje nudi ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja već za 67 kuna mjesečno! Nudimo vam mogućnost ugovaranja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja sa ili bez pokrića za lijekove s B liste lijekova.
 
Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pruža financijsku sigurnost kroz pokriće svih participacija iz obveznog zdravstvenog osiguranja:
 
·        u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
·        za specijalističke preglede
·        za dijagnostiku
·        za laboratorijske usluge
·        za fizikalnu terapiju
·        za stomatološke usluge
·        za troškove bolničkog liječenja
·        za troškove smještaja i prehrane u bolnicama
·        za troškove za izdavanje lijeka po receptu
 
Policu dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti pozivom na naš info telefon 0800 55 10, putem weba ili kod naših partnera.
 
Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefon 0800 55 10 ili maila czo@crosig.hr.
 
Dopunsko zdravstveno osiguranje možete ugovoriti OVDJE.

Croatia osiguranje d.d. grupa